WEBVTT 00:02.000 --> 00:06.000 Нищо смислено не ми идва на ума. Ще загубя и двете. 00:07.000 --> 00:10.000 Никого няма да загубиш. Не ме влудявай! 00:11.000 --> 00:15.500 Няма загуба, няма загуба! Да загубиш е лошо! Много лошо! Ще се справим, ще се справим! 00:17.000 --> 00:20.300 Лъвове мои, сега ме слушайте много добре. Тези листи ги взимате при себе си, ясно ли е? 00:20.300 --> 00:24.000 Ще потърсим всяко място в Истанбул. Няма връщане, докато не го намерим. 00:24.000 --> 00:26.300 Батко, какво да правя? Направо ли да карам, да завия ли отнякъде? 00:26.300 --> 00:29.000 Откъде да знам, Метин?! Карай направо, завий, прави каквото искаш. 00:29.000 --> 00:31.300 Където има най-много театри в този Истанбул, на там карай. 00:32.000 --> 00:34.000 Помогнете! Помощ! 00:35.000 --> 00:38.000 Помощ! Няма ли някой?! 00:40.000 --> 00:44.000 Няма да мога да ги спася. Заради мен и двете... 00:45.000 --> 00:48.000 За чии мой грях плащам цена?