WEBVTT 00:02.000 --> 00:06.000 Какво правя тук? Какво правя тук? 00:08.000 --> 00:12.000 Аз си имам семейство, защо съм тук?! 00:13.000 --> 00:19.000 Моето име е Дженгиз Ерденет! - Твоето име не е Дженгиз Ерденет. 00:22.000 --> 00:24.000 Ние сме длъжни да ти припомним кой си. 00:24.000 --> 00:26.000 Твоето име е Дженгиз Мардин. 00:29.000 --> 00:32.000 Кулкан, какво става? Кулкан! Разкажи ми! 00:34.000 --> 00:37.000 И на вас, и на вашия Ямач! 00:39.000 --> 00:42.000 Свърши. Съболезнования. 00:44.000 --> 00:50.000 Тя - Жулиета, а ти - Ромео. Какъв ще бъде вашия край? 00:51.000 --> 00:54.000 Пиесата ще започне всеки момент.