WEBVTT 00:01.000 --> 00:04.500 Батко Джумали, не оставай там, там е много лошо. 00:04.500 --> 00:08.000 Това място го знам, батко. Ако днес не излезеш оттам, утре ще ти бъде трудно да излезеш оттам. 00:08.000 --> 00:13.500 Знам го от себе си, не оставай, батко. Не стой на стоп, батко. Натисни бутона. 00:19.000 --> 00:21.000 Предай се, синко. 00:23.000 --> 00:28.000 Кулкан дойде, но не е в такова състояние, в което ще искаш да го видиш. 00:29.000 --> 00:34.000 Мен като ме няма се случили някои неща. Затова ме актуализирай. 00:35.000 --> 00:38.000 Добре, разклатихме се, но няма да паднем. 00:38.000 --> 00:43.000 Напротив, незабавно ще се изправим и ще ги ритнем по главите! 00:46.000 --> 00:54.000 Дай ми нещо, чичо. Дай ми нещо. Да направя нещо. Не мога да стоя така.