WEBVTT 00:02.000 --> 00:06.000 Заради тези, батко ви се съгласи да умре. 00:07.500 --> 00:10.000 Това са нотариални актове. Парче хартия. 00:11.000 --> 00:17.000 За теб това са хартии, но за нас са живот. 00:20.000 --> 00:29.000 Ти може да излезеш от Чукур, но Чукур няма да излезе от теб. 00:34.700 --> 00:37.000 Татко... 00:46.000 --> 00:49.000 Селим Кочовалъ! 00:52.000 --> 00:53.500 Ефсун, бягай! 00:59.000 --> 01:00.500 Къде бяхме останали?