WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.200 В нашия квартал надеждата е важно нещо, младежи. 00:05.200 --> 00:07.000 Не можеш да влезеш! 00:08.000 --> 00:14.000 Тук живеят хора, които са изгубили надежда или тези, които не знаят какво е надежда. 00:15.000 --> 00:17.000 Какви хора произхождат от този Чукур. 00:18.000 --> 00:21.000 Ти сериозен ли си? - Сериозен съм. 00:21.000 --> 00:25.000 Мен като ме няма, ти ще наглеждаш майка си и сестра си, ясно ли е? 00:26.000 --> 00:30.000 И къде ще отидеш? - Какво значение има? 00:32.000 --> 00:36.000 Какво знаеш за Огедай? - Не знам кой го е направил. 00:36.000 --> 00:38.000 Но може би знам кой е накарал да го направят. 00:40.000 --> 00:45.000 Това да знаеш слабостите на един човек, те улесняват, като ги използваш. 00:48.000 --> 00:51.000 Аз знам вашата слабост.