WEBVTT 00:00.110 --> 00:08.679 Търсачката Google показва видео-драскулки в някои страни за празнуване на „Мариачи“. 00:08.679 --> 00:16.460 Mariachi е жанр на регионалната мексиканска музика, който датира поне от 18 век, 00:16.460 --> 00:21.980 преминава с течение на времето и в други части на западно Мексико. 00:21.980 --> 00:28.339 Обикновено група мариачи днес се състои от до осем цигулки, два тромпета и 00:28.339 --> 00:30.390 най-малко една китара. 00:30.390 --> 00:39.870 По време на сесията, проведена през ноември 2011 г. ЮНЕСКО вписа Мариачи в списъка 00:39.869 --> 00:43.659 на нематериалната култура на наследство на човечеството. 00:43.659 --> 00:51.629 Традицията на Мариачи се ражда в западната част на Централно Мексико към края на 19 век, 00:51.630 --> 00:55.210 но точният и произход остава неизвестен. 00:55.210 --> 01:01.469 Отначало жанрът е строго инструментален, съдържащ звуци на струнни инструменти, 01:01.469 --> 01:06.609 след това са добавени вокалите и тромпетът. 01:06.609 --> 01:12.000 В сегашно време музиката на Мариачи е комбинация с елементи от различни жанрове на джаза 01:12.000 --> 01:13.599 и регето. 01:13.599 --> 01:20.109 Певците често използват най-добрата си интонация, за да отразят емоцията на живата музика! 01:20.109 --> 01:25.049 Независимо от вариантите, Мариачи си остават представители на мексиканската история 01:25.049 --> 01:25.819 и култура..