WEBVTT 00:03.000 --> 00:04.800 Дано да е за добро. Какво стана? 00:04.800 --> 00:09.000 Няма нищо, татко. Имаше един проблем. Чичо поиска, него решавах. 00:10.000 --> 00:14.000 Аз ще поискам нещо от теб. Затова исках да поговорим. 00:14.000 --> 00:18.500 Има нещо, което трябва да направя. Затова известно време няма да съм тук. 00:18.500 --> 00:21.000 Сега не питай какво е. На никого, нищо не съм разказал. 00:21.000 --> 00:26.000 Даже и на чичовците ти не съм разказал. Но ще си остане между нас, разбра ли? 00:26.000 --> 00:30.000 Само ти и аз ще знаем. - Добре, както кажеш. 00:30.000 --> 00:35.000 Мен като ме няма, ти ще наглеждаш майка си и сестра си, ясно ли е? 00:36.300 --> 00:40.000 Считай, че сякаш вече си глава на семейството. 00:41.000 --> 00:46.000 Разбрахме ли се? - Татко, не ме плаши. 00:46.000 --> 00:49.000 Не бе, синко. Господи Боже! Не отивам да умирам. 00:49.000 --> 00:54.000 За да не се тревожа. Да не се тревожа, нали? 00:55.000 --> 00:57.000 Не се тревожи.