WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 ...Аз, Франкенщайн ... 00:22.000 --> 00:23.000 ... Франкенщайн ... 00:24.000 --> 00:25.000 Всичко е истина 00:33.000 --> 00:36.000 Аз изгубих живота си преди 200 години 00:37.000 --> 00:39.000 И аз станах друг и нямам равен на Земята 00:40.000 --> 00:43.000 По скорост на движение и издръжливост ти превъзхождаш всеки човек 00:44.000 --> 00:46.000 Ти можеш да използваш този дар 00:47.000 --> 00:49.000 Това е война и виждаш навън какво става 00:54.000 --> 00:56.000 Аз имам свой път 00:57.000 --> 01:01.000 Човешката раса не можеш да спасиш 01:02.000 --> 01:04.000 Тяхната гибел е безвъзвратна 01:09.000 --> 01:11.000 Върви след мен 01:12.000 --> 01:14.000 Съществува истинска армия от такива като мен те са хиляди... 01:15.000 --> 01:19.000 Човечеството може да загине