WEBVTT 00:00.500 --> 00:05.000 Приготви за довечера един карнъярък. - Естествено, че ще приготвя, майко. Както поискаш. 00:05.000 --> 00:10.000 И пилав приготви. Ще приготвиш ли и сватбена супа? 00:10.000 --> 00:14.000 Сватбена супа... добре, ще приготвя. - Какво става? Угощение ли ще има? 00:14.000 --> 00:17.000 Довечера Ямач ще дойде на вечеря. 00:19.000 --> 00:21.000 Всички заедно ще седнем и ще поговорим. 00:21.000 --> 00:26.000 Живее някъде. Да живее, добре, но аз няма да седна на тази маса. 00:26.000 --> 00:31.000 На масата на Идрис Кочовалъ, на масата на моя баща, на баща ми... 00:32.000 --> 00:36.000 Да дойде. Яжте, пийте, веселете се, смейте се, танцувайте, целувайте се, прегръщайте се. 00:36.000 --> 00:38.000 Аз няма да седна на тази маса! 00:39.700 --> 00:43.000 Ще се върнеш, заради мен. Заради млякото, с което съм те кърмила. 00:45.000 --> 00:48.000 Иначе няма да ти дам благословията си.