WEBVTT 00:01.000 --> 00:09.000 Леонидите, падащите звезди и метеорният дъжд, който се случва веднъж на 33 години е през ноември 2020 г 00:11.000 --> 00:18.000 През 1966 г. в небето избухват хиляди метеори и създават 15-минутен спектакъл от падащи звезди 00:20.000 --> 00:29.000 Очевидци съобщават, че те са толкова много, че приличат на дъжд. 00:31.000 --> 00:39.000 Този "дъжд" обаче не е типичен метеорен поток, а , особено изразителна метеорна буря. 00:41.000 --> 00:49.000 Явлението се нарича Леониди и се наблюдава от векове ....А за последен път - през 1998 г. 00:50.000 --> 00:57.000 Ослепителното небесно зрелище се случва веднъж на 33 години, 00:59.000 --> 01:05.000 Леонидите са метеорен поток с радиант в съзвездието Лъв, откъдето идва и названието им. 01:07.000 --> 01:11.000 Както при всички метеорни потоци, единственото, което трябва да направим, е да погледнем нагоре. 01:13.000 --> 01:20.000 Да погледнем нощното небе и когато видим падащите звезди да си намислим желание 01:23.000 --> 02:30.000 ◦.¸¸.◦❤❤◦.¸¸.