WEBVTT 00:13.000 --> 00:20.000 Нашето сайтче Videoclip.bg вече е на 9 години. 00:33.000 --> 00:41.000 Това е единственото за сега сайтче за видеосподеляне на всички българи в света. 00:55.000 --> 01:03.000 Нека всеки от нас да помогне за увеличаване на неговата популярност. 01:16.000 --> 01:24.000 Издирвайте или направете сами филмчета за интересни факти и събития. 01:36.000 --> 01:44.000 Отразете нашите обичаи, празници и традиции, нашата богата история и култура. 01:57.000 --> 02:05.000 Добавяйте кратко и точно описание към всяко филмче, особено ако е с чужд произход. 02:18.000 --> 02:26.000 Добре е към такива филмчета да има и превод – звуков или субтитри. 03:00.000 --> 03:10.000 И накрая да пожелаем на сайтчето още дълги години да радва нашите сънародници от цялата Земя.