WEBVTT 00:32.000 --> 00:41.000 Посред нощ се будя в съня си 00:44.000 --> 00:53.000 Ехото в главата ми превръща всеки шепот в писък 00:55.000 --> 01:01.000 Сънувах как летя навън в синевата 01:01.000 --> 01:07.000 Над този град, следвайки теб... 01:07.000 --> 01:13.000 над дърветата, подлезите и колите 01:13.000 --> 01:19.000 Ще се опитам да разбера кой всъщност си ти 01:19.000 --> 01:29.000 Посред нощ съм потънала в студена пот в леглото си 01:31.000 --> 01:41.000 Прозорците са широко отворени и аз си мисля за всичко, което ми каза 01:43.000 --> 01:49.000 Иска ми се да можех да летя навън в синевата 01:49.000 --> 01:55.000 Над този град, следвайки теб... 01:55.000 --> 02:01.000 Ще летя над покривите и големите булеварди 02:01.000 --> 02:07.000 Опитвам се да разбера кой всъщност си ти 02:07.000 --> 02:11.000 Кой всъщност си ти? 02:12.000 --> 02:15.000 Иска ми се да можех да летя сега 02:18.000 --> 02:23.000 Иска ми се да можех да летя сега 02:24.000 --> 02:30.000 Иска ми се да можех да летя сега 03:01.000 --> 03:07.000 Иска ми се да мога да летя навред и навсякъде 03:07.000 --> 03:13.000 Над този град, над мръсотията по земята 03:13.000 --> 03:19.000 Ще следвам твоята посока до всички открехнати врати 03:19.000 --> 03:26.000 Опитвам се да разбера кой всъщност си ти 03:27.000 --> 03:35.000 Кой всъщност си ти? 03:35.000 --> 03:39.000 Летя, летя, летя... 03:43.000 --> 03:48.000 Иска ми се да можех да летя 03:56.000 --> 04:00.000 Будя се в съня си... 04:00.000 --> 04:08.000 Посред нощ 04:08.000 --> 04:16.000 Иска ми се да можех да летя 04:16.000 --> 04:20.000 Посред нощ... 04:20.000 --> 04:25.000 Иска ми се да можех да летя...