WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 ❤️ ~ *Armin Van Buuren ~ Karen Overton ✴ Your Loving Arms Remix * ~ ❤️ 00:16.000 --> 00:19.000 ПОНЯКОГА НАЧИНА , ПО КОЙТО ТИ СЕ ДЪРЖИШ МЕ КАРА ДА СЕ ПИТАМ...✫__________ 🦋 00:20.000 --> 00:22.000 ❤️ ~ * КАКВО СЪМ ЗА ТЕБ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:23.000 --> 00:26.000 ПОНЯКОГА НЕ МОГА ДА ПОНЕСА НАЧИНА * ~ ❤️ ПО КОЙТО СЕ ДЪРЖА 00:27.000 --> 00:30.000 ЗА ДА СТАНА ЧАСТ ОТ КОЕТО ПРАВИШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:31.000 --> 00:36.000 И КАТО ТЕ ПИТАХ ЗА ТОЛКОВА МНОГО * ~ ❤️ НЕЩА ОТ ТВОЕТО ВРЕМЕ И КОЕТО ПРАВИШ 00:37.000 --> 00:39.000 ❤️ ~ * БЕ ВСЕ ЕДНО ТЕ КРАДА * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:40.000 --> 00:43.000 И КОГАТО ПРЕЖИВЯВАХ СТРАХА ЧЕ СИ ТРЪГВАШ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:44.000 --> 00:46.000 ❤️ ~ * ТЕ ДОКОСВАМ...* ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:47.000 --> 00:48.000 ❤️ ~ * ТОГАВА ТИ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:49.000 --> 00:50.000 ❤️ ~ * О. Е. Е. Е * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:52.000 --> 00:53.000 ❤️ ~ * СЛАДКА * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 00:59.000 --> 01:03.000 ❤️ ~ * КОЛКО ПЪТИ ТЕ МОЛЕХ ДА КАЖЕШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:04.000 --> 01:06.000 ❤️ ~ * ЧЕ АЗ СЪМ ТВОЕТО МОМИЧЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:07.000 --> 01:10.000 ❤️ ~ * ОТНОВО И ОТНОВО ТЪРСЕХ НАЧИН * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:11.000 --> 01:14.000 ❤️ ~ * ПРОСТО ДА СЕ ДОБЕРА ДО ТВОЯТ СВЯТ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:15.000 --> 01:17.000 КОЛКО ПЪТИ ТЕ ЧАКАХ ДА МЕ ПОПИТАШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:18.000 --> 01:20.000 ❤️ ~ * КАКВО Е ЧУВСТВОТО ДА ОБИЧАШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:21.000 --> 01:25.000 ❤️ ~ * ЗАТОВА ЛЮБОВТА БЕ НЕЩОТО * ~ ❤️ КОЕТО СТАНА ПРИЧИНА...✫__________ 🦋 01:26.000 --> 01:29.000 ДА СЪМ ВИНОВНА...ТОГАВА ...ТИ ...1 * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:30.000 --> 01:32.000 ❤️ ~ * О. Е. Е. Е * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:42.000 --> 01:46.000 ❤️ ~ * МЕ ВЗИМАШ В ТВОИТЕ НЕЖНИ РЪЦЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:47.000 --> 01:49.000 ❤️ ~ * И МИ ПРОШЕПВАШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:50.000 --> 01:55.000 ❤️ ~ * И В ТВОИТЕ РЪЦЕ ИЗГАРЯМ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:56.000 --> 01:58.000 ❤️ ~ * МЕ ВЗИМАШ В ТВОИТЕ НЕЖНИ РЪЦЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:59.000 --> 02:03.000 ❤️ ~ * И МИ ПРОШЕПВАШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:04.000 --> 02:08.000 ❤️ ~ * МЕ ВЗИМАШ В ТВОИТЕ НЕЖНИ РЪЦЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:09.000 --> 02:12.000 ❤️ ~ * И В ТВОИТЕ РЪЦЕ ИЗГАРЯМ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:13.000 --> 02:15.000 ❤️ ~ * ...ГОРЯ...* ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:16.000 --> 02:17.000 ❤️ ~ * В ТВОИТЕ РЪЦЕ ИЗГАРЯМ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:18.000 --> 02:20.000 ❤️ ~ * ...ГОРЯ...* ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:52.000 --> 04:57.000 ❤️ ~ * КОЛКО ПЪТИ ТЕ МОЛЕХ ДА КАЖЕШ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:58.000 --> 05:00.000 ❤️ ~ * ЧЕ АЗ СЪМ ТВОЕТО МОМИЧЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:01.000 --> 05:05.000 ❤️ ~ * ОТНОВО И ОТНОВО ТЪРСЕХ НАЧИН * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:06.000 --> 05:08.000 ПРОСТО ДА СЕ ДОБЕРА ДО ТВОЯТ СВЯТ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:09.000 --> 05:11.000 КОЛКО ПЪТИ ТЕ ЧАКАХ ДА МЕ ПОПИТАШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:12.000 --> 05:15.000 ❤️ ~ * КАКВО Е ЧУВСТВОТО ДА ОБИЧАШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:16.000 --> 05:19.000 ЗАТОВА ЛЮБОВТА БЕ НЕЩОТО * ~ ❤️ КОЕТО СТАНА ПРИЧИНА 05:20.000 --> 05:21.000 ❤️ ~ * ДА СЪМ ВИНОВНА... 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:22.000 --> 05:23.000 ❤️ ~ * ТОГАВА ...ТИ ...1 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:24.000 --> 05:26.000 ❤️ ~ * МЕ ВЗИМАШ В ТВОИТЕ НЕЖНИ РЪЦЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:27.000 --> 05:28.000 ❤️ ~ * И МИ ПРОШЕПВАШ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:29.000 --> 05:33.000 ❤️ ~ * МЕ ВЗИМАШ В ТВОИТЕ НЕЖНИ РЪЦЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:34.000 --> 05:36.000 ❤️ ~ * ТВОИТЕ НЕЖНИ РЪЦЕ * ~ ❤️ 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋