WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 Момент на Мира - Gregorian - Moment of peace Gregorian ft Brightman ' Moment Of Peace ' 00:05.000 --> 00:11.000 Арвен, и Лутиен изконни символи на свободната човешка воля 00:13.000 --> 00:19.000 А тя Прекрасната горска фея-елф избра да остане 00:21.000 --> 00:26.000 С кратъкият човешки живот пред вечността но да е заедно с любимият си!! 00:28.000 --> 00:32.000 Тази история централно значение както за митологията на Средната земя, 00:35.000 --> 00:38.000 Създадена от Толкин... така и за него като личност... 00:40.000 --> 00:46.000 Романтичният заряд на легендата, която той сам нарежда сред най-значимите си произведения 00:48.000 --> 00:54.000 Е вдъхновен от любовта му към неговата съпруга – Идит Мери Толкин 01:00.000 --> 01:09.000 Писателят неведнъж.... нарича жена си “моята Лутиен” 01:12.000 --> 01:19.000 И дори заръчва на общия им гроб да бъдат изсечени имената на влюбените от легендата.