WEBVTT 00:02.300 --> 00:05.000 Затвори си очите. 00:11.000 --> 00:13.000 Отмина. 00:15.000 --> 00:19.000 Аз съм по-голям от теб. По възраст съм голям. 00:19.000 --> 00:23.000 Главата ми е детска, но възрастта ми е голяма. 00:24.000 --> 00:30.000 Аз съм батко. Батко съм. Батко Аличо. 00:37.000 --> 00:45.000 Отмина. Не беше твоя вина. Ти си малък. 00:47.000 --> 00:50.000 Батко е тук. Батко е тук.