WEBVTT 00:04.000 --> 00:06.000 Ти осъзнаваш ли това, което правиш? 00:06.000 --> 00:09.000 Осъзнаваш ли до какво ще доведе това, което направи? 00:09.000 --> 00:11.000 Осъзнаваш ли какви ла*на яде... - Стига! 00:13.000 --> 00:17.000 Аз защитавам Чукур! Аз защитавам семейството си! 00:17.000 --> 00:22.000 Ако е нужно, ще намушкам врага с нож! Ако е нужно, ще стрелям в главата си! 00:24.000 --> 00:30.000 Искам отмъщение за синът ми! Искам, Дженгиз! 00:33.000 --> 00:37.000 Вие не осъзнавате какво наближава. 00:39.000 --> 00:44.000 Той ще дойде след вас. След всеки от вас. 00:46.000 --> 00:48.000 Идва лавина. Лавина. 00:48.000 --> 00:51.000 Забрави всички, които бяха досега. Забрави, забрави! Забрави за всички! 00:52.000 --> 00:55.000 Трябва по някакъв начин да предотвратя това.