WEBVTT 00:05.000 --> 00:07.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 00:10.000 --> 00:14.000 СУБТИТРИ: rumina_06 00:27.000 --> 00:29.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 00:29.050 --> 00:32.000 🌸 ТИ СИ ТАЗИ, КОЯТО ОБОЖАВАМ 🌸 00:33.000 --> 00:34.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 00:35.000 --> 00:38.000 🌸 ТИ СИ ТАЗИ, КОЯТО ЧАКАХ 🌸 00:39.000 --> 00:42.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 00:45.000 --> 00:48.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 00:51.000 --> 00:54.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 00:55.000 --> 00:57.000 🌸 ТИ СИ МОЯТ ДЕН 🌸 00:58.000 --> 01:00.000 🌸 ПРОМЕНИ МОЯТА ЗИМА В ПРОЛЕТ 🌸 01:01.000 --> 01:03.500 ТИ ДОЙДЕ НА МОЯ ПЪТ... 01:04.000 --> 01:06.000 🌸 ...И ТОГАВА СЪРЦЕТО МИ ЗАПОЧНА ДА ПЕЕ 🌸 01:08.000 --> 01:11.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 01:13.000 --> 01:17.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 01:19.000 --> 01:22.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 01:24.000 --> 01:27.000 ТОЛКОВА ВРЕМЕ БЯХ САМОТЕН... 01:27.020 --> 01:29.000 ...И САМО РАЗМИШЛЯВАХ 01:30.000 --> 01:33.000 ЗА ВЧЕРАШНИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ, 01:33.020 --> 01:36.000 КОИТО МИСЛЕХ, ЧЕ ИМАМ, 01:36.020 --> 01:38.000 НО НЯМАШЕ НИКОЙ НАОКОЛО... 01:38.080 --> 01:41.000 ...ЗА ДА ЗАТВОРИ ВРАТАТА 01:41.050 --> 01:44.000 НИКОГА НЕ СЪМ МИСЛИЛ, ЧЕ НЕЩАТА ЩЕ СЕ ПОЛУЧАТ ТАКА 01:46.000 --> 01:47.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 01:47.500 --> 01:50.000 🌸 ТИ ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕШ ТАЗИ, ОТ КОЯТО ЩЕ СЕ НУЖДАЯ 🌸 01:50.030 --> 01:53.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 01:53.100 --> 01:57.000 🌸 ЗА ТЕБ ЩЕ ПАДНА НА КОЛЕНЕ 🌸 01:58.000 --> 02:02.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 02:04.000 --> 02:07.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 02:10.000 --> 02:13.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 02:43.000 --> 02:46.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸🌸 🌸 🌸ТОЛКОВА ВРЕМЕ БЯХ САМОТЕН 02:46.020 --> 02:48.000 🌸 ТИ СИ ТАЗИ, КОЯТО ОБОЖАВАМ, - 🌸🌸 🌸 🌸ТАКА МИСЛЯ 02:48.020 --> 02:53.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸🌸 🌸 🌸ОТ ВЧЕРАШНИТЕ МИ ПРИЯТЕЛИ 02:53.010 --> 02:55.900 🌸 ТИ СИ ТАЗИ, КОЯТО ЧАКАХ 🌸🌸 🌸 🌸 🌸 КОЯТО СВИКНАХ ДА МИ СЕ ОБАЖДА 🌸 02:56.000 --> 02:59.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 03:01.000 --> 03:04.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 03:07.000 --> 03:11.000 🌸 ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ 🌸 03:11.020 --> 03:12.000 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸