WEBVTT 00:05.000 --> 00:07.000 Стреляй. Хайде, стреляй, синът на баща ми, стреляй. 00:08.000 --> 00:10.000 Синко, стреляй, стреляй, стреляй. 00:17.000 --> 00:22.000 Какво правиш? - Казах, че няма да отида сам. 00:22.000 --> 00:26.000 Влизаш в леговището на хората. Те ще се обединят, и ще ви смажат. 00:40.000 --> 00:46.000 Аз знам кой си, Ямач. Но ти все още не разбра кой съм аз.