WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 ✴ Блестяща Светлина ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:04.000 --> 00:08.000 ✴ Още един ден се превръща в нощ ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:08.000 --> 00:10.000 ✴ Вечният огън, ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:12.000 --> 00:15.000 ✴ който чаках през целия си живот ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:15.000 --> 00:17.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:22.000 --> 00:25.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:29.000 --> 00:32.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:37.000 --> 00:40.000 ✴ Take me away ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:47.000 --> 00:51.000 ✴ Завинаги ти и аз ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 00:55.000 --> 00:59.000 ✴ Forever you and me ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 01:29.000 --> 01:32.000 ✴ Сълзите,които изплаках ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 01:33.000 --> 01:36.000 ✴ запази ги надълбоко ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 01:37.000 --> 01:39.000 ✴ Нуждаех се от време ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 01:41.000 --> 01:51.000 ✴ да се реша ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 01:52.000 --> 01:54.000 ✴ да се реша ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 01:58.000 --> 02:01.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:02.000 --> 02:06.000 ✴ Милиони мили далеч оттук ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:06.000 --> 02:09.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:09.000 --> 02:13.000 ✴ Намери място за ТЕБ и МЕН!!! ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:13.000 --> 02:16.000 ✴ Ти ме понасяш по-нависоко ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:17.000 --> 02:19.000 ✴ Отколкото мога да бъда ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:20.000 --> 02:23.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:24.000 --> 02:27.000 ✴ Завинаги ти и аз ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:31.000 --> 02:34.000 ✴ Ти ме понасяш по-нависоко ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:39.000 --> 02:42.000 ✴ Отколкото мога да бъда ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 02:48.000 --> 02:51.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:28.000 --> 03:30.000 ✴ Блестяща Светлина ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:31.000 --> 03:35.000 ✴ Още един ден се превръща в нощ ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:35.000 --> 03:37.000 ✴ Вечният огън, ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:39.000 --> 03:42.000 ✴ който чаках през целия си живот ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:42.000 --> 03:44.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:45.000 --> 03:49.000 ✴ Милиони мили далеч оттук ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:49.000 --> 03:52.000 ✴ Take me away ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:53.000 --> 03:56.000 ✴ Намери място за ТЕБ и МЕН!!! ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 03:56.000 --> 03:59.000 ✴ Ти ме понасяш по-нависоко ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 04:00.000 --> 04:03.000 ✴ Отколкото мога да бъда ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 04:03.000 --> 04:06.000 ✴ Отведи ме надалеч ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 04:07.000 --> 04:11.000 ✴ Завинаги ти и аз ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 04:14.000 --> 04:18.000 ✴ Forever you and me ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋 04:22.000 --> 04:25.000 ✴ ЗАВИНАГИ ТИ И АЗ!!! ✴ 🦋_____ღ_____ღ_____ღ_____🦋