WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 ~ Scorpions ~ Born To Touch Your Feelings ~ Роден да докосне чувствата ти ~ 00:35.000 --> 00:40.000 ~ Роден съм от звука на струните ~ ~ ღ ~~ 00:42.000 --> 00:47.000 ~ За някого на когото да дам всичко ~ ~ ღ ~~ 00:48.000 --> 00:54.000 ~ За да бъда песен само за твоите чувства ~ ~ ღ ~~ 00:59.000 --> 01:05.000 ~ Затвори очи и аз ще опитам да вляза ~ ~ ღ ~~ 01:07.000 --> 01:11.000 ~ Да разбудя сърцето ти като пролетта ~ ~ ღ ~~ 01:12.000 --> 01:19.000 ~ Защото аз съм роден, за да докосна чувствата ти ~ ~ ღ ~~ 01:29.000 --> 01:35.000 ~ Открадни един миг изпей песен и бъди щастлива ~ 01:36.000 --> 01:41.000 ~ Бъди волна като птица, и не бъди тъжна ~ ~ ღ ~~ 01:42.000 --> 01:48.000 ~ Ще дойде и твоето време, ще те накарам да го почувстваш ~ 01:53.000 --> 01:59.000 ~ Млада си и като слънце след дъжда блестиш ~ 02:01.000 --> 02:05.000 ~ Последвай светлината, няма да е напразно ~ ~ ღ ~~ 02:06.000 --> 02:15.000 ~ Защото аз съм роден, за да докосна чувствата ти ~ ~ ღ ~~ 02:16.000 --> 02:21.000 ~ ти ,ри ,ри ~ ра, да ,да, да ~ ~ ღ ~~ 02:24.000 --> 02:30.000 ~ Имаш песните ми те са ~ ღ ~~ за всеки ден за по малко ~ 02:31.000 --> 02:38.000 ~ Просто това е единствения начин да се почувстваш добре ~ ~ ღ ~~ 02:39.000 --> 02:50.000 ~ Имаш песните ми те са ~ ღ ~~ за всеки ден за по малко ~ 03:01.000 --> 03:06.000 ~ Ти си родена да губиш или да печелиш ~ ~ ღ ~~ 03:07.000 --> 03:11.000 ~ Да си нечий звън, като полъх от вятъра ~ ~ ღ ~~ 03:12.000 --> 03:19.000 ~ Да живееш между разума и чувствата си ~ ~ ღ ~~ 03:22.000 --> 03:27.000 ~ Открий пътя си провери го учи се всеки ден ~ ~ ღ ~~ 03:28.000 --> 03:32.000 ~ Последвай светлината, няма да е напразно ~ ~ ღ ~~ 03:34.000 --> 03:37.000 ~ И ще видиш, че ще докосна чувствата ти ~ ღ ~~