WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 ~ Обичам те и ще те обичам ~ T'amo e T'amero ~ ~ Пепино Галиарди ღ Peppino Gagliardi ~ 00:26.000 --> 00:28.000 ... ~ ღ ~ ...Ако ти... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:30.000 --> 00:33.000 ~ ღ ~...Си се разочаровала от любовта... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:35.000 --> 00:38.000 ~ ღ ~ ...Не искаш да обичаш никого вече... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:41.000 --> 00:43.000 ... ~ ღ ~ ...Защо забрави за мен... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:47.000 --> 00:49.000 ... ~ ღ ~ ...Ако ти... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:51.000 --> 00:54.000 ~ ღ ~ ...Не искаш да обичаш никой друг... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:56.000 --> 00:59.000 ~ ღ ~ ...Ела и хвани здраво ръката... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:01.000 --> 01:04.000 ~ ღ ~ ...Която те свързваше със мен... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:06.000 --> 01:09.000 ~ ღ ~ ...Сълзите които изплаках за теб... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:12.000 --> 01:15.000 .~ ღ ~ ...Са единствено сълзи от любов... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ 01:19.000 --> 01:20.000 ~ ღ ~ ...Обичам те... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:23.000 --> 01:25.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:33.000 --> 01:35.000 ~ ღ ~ ...Докато светът съществува... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:36.000 --> 01:38.000 ~ ღ ~ ...Докато слънцето свети... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:39.000 --> 01:46.000 ~ ღ ~ ...Докато съм жив... ~ ღ ~ ღ ~ Защото искам да те имам само за мен ~ ღ 01:47.000 --> 01:51.000 ~ ღ ~ ...Винаги...винаги..винаги... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:52.000 --> 01:56.000 ~ ღ ~ ...Единствено за мен... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:58.000 --> 01:59.000 ~ ღ ~ ...Обичам те... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:01.000 --> 02:03.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:06.000 --> 02:09.000 ~ ღ ~ ...Отчаяно ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:11.000 --> 02:14.000 ~ ღ ~ ...Докато светът съществува... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:15.000 --> 02:16.000 ~ ღ ~ ...Докато слънцето свети... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:17.000 --> 02:20.000 ~ ღ ~ ...Отчаяно ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:22.000 --> 02:25.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:27.000 --> 02:30.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и пак ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:55.000 --> 02:57.000 ~ ღ ~ ...Обичам те... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:59.000 --> 03:02.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 03:09.000 --> 03:11.000 ~ ღ ~ ...Докато светът съществува... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 03:12.000 --> 03:13.000 ~ ღ ~ ...Докато слънцето свети... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 03:14.000 --> 03:17.000 ~ ღ ~ ...До лудост ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 03:19.000 --> 03:22.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 03:24.000 --> 03:27.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и пак ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 03:28.000 --> 03:47.000 ~ ღ ~ ...Обичам те и ще те обичам... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ღ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~