WEBVTT 00:28.000 --> 00:34.000 Не ме ли чуваш как крещя, отново и отново? 00:35.000 --> 00:37.000 Гласове, които не можеш да чуеш 00:37.000 --> 00:43.000 Защото си изхабен и неудовлетворен 00:44.000 --> 00:46.000 С вечната си ненаситност 00:46.000 --> 00:52.000 Не ме ли виждаш паднала на ръце и колене? 00:53.000 --> 00:55.000 Молеща и кървяща 00:55.000 --> 01:01.000 Ти се усмихваш, ухапвайки ръката, която те храни 01:02.000 --> 01:05.000 Но ще прогледнеш ли някога? 01:05.000 --> 01:10.000 Винаги искаш това, което не могат да видят очите ти (Нуждаеш се от това, което ръцете ти не могат да докоснат) 01:10.000 --> 01:14.000 Мислиш си, че имаш нужда от това 01:14.000 --> 01:19.000 Винаги чуваш това, което не могат да чуят ушите ти (Усещаш това, което ръцете ти не могат да докоснат) 01:19.000 --> 01:24.000 Мислиш си, че не ти е достатъчно (Достатъчно!) 01:24.000 --> 01:28.000 Никога не бе достатъчно това, което ти давах 01:29.000 --> 01:33.000 Целият ужас, на който ме подлагаше (Никога не бе достатъчно!) 01:33.000 --> 01:37.000 Ще мога ли да се реша този път? 01:38.000 --> 01:44.000 Тук ще тегля чертата! 01:45.000 --> 01:52.000 Жертвах живота си, за да бъда с теб 01:52.000 --> 01:55.000 Защо ме изостави? 01:55.000 --> 02:01.000 В мен няма нищо повече, което да можеш да използваш 02:01.000 --> 02:04.000 Защото все не ти е достатъчно 02:04.000 --> 02:09.000 Винаги искаш това, което не могат да видят очите ти (Нуждаеш се от това, което ръцете ти не могат да докоснат) 02:09.000 --> 02:13.000 Мислиш си, че имаш нужда от това 02:13.000 --> 02:18.000 Винаги чуваш това, което не могат да чуят ушите ти (Усещаш това, което ръцете ти не могат да докоснат) 02:18.000 --> 02:23.000 Мислиш си, че не ти е достатъчно (Достатъчно!) 02:23.000 --> 02:28.000 Никога не бе достатъчно това, което ти давах 02:28.000 --> 02:32.000 Целият ужас, на който ме подлагаше (Никога не бе достатъчно!) 02:32.000 --> 02:37.000 Ще мога ли да се реша този път? 02:37.000 --> 02:43.000 Тук ще тегля чертата! 03:03.000 --> 03:09.000 Безкрайните ти нужди... Ще благоволиш ли? 03:09.000 --> 03:21.000 Отговори ми, за мен това е достатъчно 03:26.000 --> 03:32.000 Безкрайната ти ненаситност... Ще благоволиш ли? 03:32.000 --> 03:35.000 Освободи ме 03:35.000 --> 03:45.000 Удовлетвори всичките ми претенции, за мен това е достатъчно (Достатъчно!) 03:45.000 --> 03:50.000 Никога не бе достатъчно това, което ти давах 03:50.000 --> 03:55.000 Целият ужас, на който ме подлагаше (Никога не бе достатъчно!) 03:55.000 --> 03:59.000 Ще мога ли да се реша този път? 03:59.000 --> 04:04.000 Тук ще тегля чертата! 04:04.000 --> 04:08.000 Никога повече няма да съм с теб 04:08.000 --> 04:13.000 Без вечните обещания за започване на всичко отначало 04:13.000 --> 04:18.000 Най-накрая се реших 04:18.000 --> 04:23.000 Това е краят, теглих чертата! 04:23.000 --> 04:40.000 Никога не успях да се справя с ненаситността ти...