WEBVTT 00:02.000 --> 00:17.000 Обичаш ли ме ? Обичам те много - Lefteris Pantazis - M'agaps S'agapo poli - превод 01:05.000 --> 01:03.000 ~~ Обичаш ли ме!~~ ~~ Обичам те много ~~ 01:05.000 --> 01:07.000 ~~ Какво искаш !~~ ~~~ Една целувка твоя ~~~ 01:08.000 --> 01:09.000 ~ Толкова съм те обикнал и сърцето ми безумно бие ~ 01:10.000 --> 01:14.000 Ще се счупи като стъкло~~ ~~защото те обичам много 01:16.000 --> 01:18.000 Какво искаш !~~~ ~~ Една целувка твоя 01:20.000 --> 01:26.000 Ден и Нощ те искам ~~ ~~ желая те 01:28.000 --> 01:29.000 Като луд те търся ~~~ ~~и ти си причината смо Ти 01:30.000 --> 01:34.000 Целувките ти тялото ти дори и само за миг 01:43.000 --> 01:44.000 Обичаш ли ме!~~ ~~ Обичам те много 01:45.000 --> 01:47.000 Какво искаш !~~~ ~~ Една целувка твоя 02:25.000 --> 02:28.000 От Любов умирам и Ти си причината само Ти 02:26.000 --> 02:27.000 ♥ ОБИЧАШ ЛИ МЕ?~~~~~ОБИЧАМ ТЕ МНОГО ♥ 02:29.000 --> 02:30.000 Обичам те ако ми кажеш~~ ~~ Любовта ми ще видиш ~~ 02:29.000 --> 02:30.000 Какво искаш !~~~ ~~ Една целувка твоя 02:33.000 --> 02:34.000 ~~ Толкова съм те обикнал ~~ 02:35.000 --> 02:36.000 и сърцето ми безумно ~~ ~~~ ще се счупи като стъкло 02:37.000 --> 02:38.000 ♥ защото те обичам много ♥ 02:37.000 --> 02:38.000 ♥ ОБИЧАШ ЛИ МЕ?~~~~~ОБИЧАМ ТЕ МНОГО ♥ 02:39.000 --> 02:40.000 КАКВО ИСКАШ? ЕДНА ЦЕЛУВКА ТВОЯ! 02:45.000 --> 02:46.000 ОБИЧАШ ЛИ МЕ?~~~~~ОБИЧАМ ТЕ МНОГО 02:47.000 --> 02:48.000 КАКВО ИСКАШ? ЕДНА ЦЕЛУВКА ТВОЯ! 02:49.000 --> 02:50.000 ~~ Гледам те и сърцето ми силно бие ~~ 03:17.000 --> 03:19.000 ♥ Обичаш ли ме!~~~~ Обичам те много ♥ 03:20.000 --> 03:22.000 Какво искаш !~~~~~ Една целувка твоя