WEBVTT 00:02.000 --> 00:05.000 ~ Рай мой, Мъко моя * - Поздрав за всички влюбени ...