WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Вартолу Садеттин - линия за подкрепа и солидарност. За английската версия натиснете 4. 00:09.000 --> 00:11.000 Не ми говорят, синко. Все още продължават. 00:12.000 --> 00:16.000 Какво ще стане тогава, тоест тези мъже ще ми се цупят всеки Божий ден? 00:16.000 --> 00:19.000 Има! Има един начин! 00:20.000 --> 00:23.000 Казвам, но правя 40 салта. Не виждаш ли? 00:24.000 --> 00:25.000 - Защо? 00:25.000 --> 00:31.000 Така видяхме, така се научихме. Не знаем как да говорим, но знаем да обичаме. 00:34.000 --> 00:37.000 О, какво правите там? - А, и ти си тук. 00:38.000 --> 00:41.000 Добре, страхотно. Аз защо съм там? - Телеконференция. 00:42.000 --> 00:45.000 Аз съм, господин Джумали. - Кой си ти? 00:45.000 --> 00:49.000 Учител Йозгюр е лекар. - Какъв лекар? 00:49.000 --> 00:54.000 Психиатър. Между нас има проблем с комуникацията.