WEBVTT 00:02.000 --> 00:04.000 Всички неща, които каза за мен... 00:05.000 --> 00:08.000 Разбрах - приемам го като работа. 00:10.000 --> 00:12.000 Ти прекрачи границата... 00:12.000 --> 00:15.000 Когато я спомена.. 00:17.000 --> 00:20.000 Гордостта ти си играе с теб. 00:21.000 --> 00:24.000 Мисля, че си луд, защото тя прави Разбивача на вяра. 00:25.000 --> 00:27.000 Т.е. Стайлс клаш 00:27.000 --> 00:29.000 По-добре от теб. 00:30.000 --> 00:32.000 Тя е по-оувър. 00:32.000 --> 00:34.000 Без значение причината... 00:35.000 --> 00:38.000 Ти ще си платиш скъпо, че не уважаваш... нея. 00:40.000 --> 00:42.000 Жена ми.. 00:42.000 --> 00:44.000 Мишел Маккуул. 00:46.000 --> 00:48.000 Ще си платиш в гробище. 00:49.000 --> 00:52.000 Помниш ли, твоя идея, нали. 00:53.000 --> 00:57.000 Искаш да си равен с безсмъртните - на Кечмания. 00:59.000 --> 01:01.000 Това няма да стане с Гробаря. 01:03.000 --> 01:05.000 Пробвай ме! 01:05.000 --> 01:07.000 Ще те направя известен! 01:08.000 --> 01:10.000 Надявам се ще доведеш ония бастуни... 01:10.000 --> 01:12.000 Галоус и Андерсън с теб. 01:14.000 --> 01:17.000 Вие тримата ще усетите гнева... 01:18.000 --> 01:21.000 Нечистото единство, което нося. 01:23.000 --> 01:25.000 Само знай. 01:25.000 --> 01:29.000 Ще почустваш болката, ще те боли. 01:31.000 --> 01:33.000 Ще страдаш. 01:35.000 --> 01:37.000 И най-важното... 01:38.000 --> 01:39.000 Ти ще... 01:39.000 --> 01:40.000 Почиваш 01:42.000 --> 01:43.000 В 01:44.000 --> 01:45.000 Мир.