WEBVTT 00:00.000 --> 00:03.000 Искам да отнема малко от времето ви. 00:03.000 --> 00:04.000 За да ви приветствам. 00:05.000 --> 00:07.000 Аз съм г-н Броди Лий. 00:07.000 --> 00:10.000 И съм Възвишеният на Тъмния орден. 00:12.000 --> 00:15.000 Ние като цяло искаме да разберем, 00:15.000 --> 00:18.000 Как Вие през тези бзпрецедентни времена, 00:19.000 --> 00:21.000 Се чувствате. 00:21.000 --> 00:22.000 Някога бях изгубен. 00:22.000 --> 00:25.000 Някога бях потъпкан. 00:25.000 --> 00:28.000 Някога бях пребит. 00:29.000 --> 00:33.000 Но сега стоя пред вас като Възвишеният. 00:34.000 --> 00:37.000 Сега искам ти да застанеш до мен. 00:38.000 --> 00:39.000 Да. 00:40.000 --> 00:41.000 Благодаря, г-н Лий. 00:43.000 --> 00:44.000 Г-н Броди. 00:45.000 --> 00:46.000 Да, сър Възвишен. 00:48.000 --> 00:51.000 Г-н $%$% Броди! 00:52.000 --> 00:54.000 Кажи на хората какво ти казах! 00:56.000 --> 00:57.000 Ние сме заедно. 01:01.000 --> 01:04.000 Беше: Ние сме едно! 01:05.000 --> 01:06.000 Моля седни. 01:15.000 --> 01:17.000 Има ли нещо, което искаш да ми кажеш? 01:17.000 --> 01:18.000 Не, сър. 01:19.000 --> 01:22.000 Някаква причина да си уморен, изтощен? 01:23.000 --> 01:27.000 Нищо по света не е отворено, 01:27.000 --> 01:32.000 Нямаш причина да се прозяваш в мое присъствие! 01:33.000 --> 01:37.000 Знаеш ли какво показва умората на хората? 01:39.000 --> 01:41.000 Показва слабост! 01:42.000 --> 01:43.000 Слаб ли си? 01:44.000 --> 01:46.000 Сега ми изглеждаш слаб. 01:47.000 --> 01:50.000 Не мога да допусна това тук, ясно? 01:55.000 --> 02:00.000 Никога повече не се прозявай в мое присъствие! 02:02.000 --> 02:03.000 Върви!