WEBVTT 00:37.000 --> 00:43.000 Ти и аз, ние двамата бяхме заедно 00:43.000 --> 00:49.000 Всеки ден заедно, винаги 00:49.000 --> 00:56.000 Наистина чуствам, че губя най–добрия си приятел 00:56.000 --> 01:01.000 Не мога да повярвам, че това може би е краят 01:02.000 --> 01:08.000 Изглежда, че си тръгваш 01:08.000 --> 01:14.000 И ако това е истина, тогава не искам да го знам 01:14.000 --> 01:19.000 Не говори... Просто знам какво ще кажеш 01:19.000 --> 01:26.000 Затова те моля, спри да обясняваш Не ми го казвай, защото ме боли 01:27.000 --> 01:32.000 Не говори... Аз знам какво си мислиш 01:32.000 --> 01:38.000 Нямам нужда от твоите доводи Не ми ги казвай, защото ме боли 01:40.000 --> 01:46.000 Нашите спомени... Е, те могат да бъдат и приятни 01:46.000 --> 01:52.000 Но някои са доста плашещи 01:52.000 --> 01:59.000 И докато умираме двамата - ти и аз, 01:59.000 --> 02:06.000 стоя наведена с глава в ръцете си и плача 02:06.000 --> 02:10.000 Не говори... Просто знам какво ще кажеш 02:10.000 --> 02:18.000 Затова те моля, спри да обясняваш Не ми го казвай, защото ме боли (не, не, не) 02:18.000 --> 02:23.000 Не говори... Аз знам какво си мислиш 02:23.000 --> 02:29.000 И нямам нужда от твоите доводи Не ми ги казвай, защото ме боли 02:31.000 --> 02:34.000 Всичко свършва... 02:34.000 --> 02:39.000 Трябва да спра да се преструвам, че не виждам какво става с нас 03:09.000 --> 03:18.000 Ти и аз, виждам как умираме, така ли е? 03:18.000 --> 03:23.000 Не говори... Просто знам какво ще кажеш 03:23.000 --> 03:31.000 Затова те моля, спри да обясняваш Не ми го казвай, защото ме боли (не, не) 03:31.000 --> 03:35.000 Не говори... Аз знам какво си мислиш 03:35.000 --> 03:41.000 И нямам нужда от твоите доводи Не ми ги казвай, защото ме боли 03:41.000 --> 03:45.000 Не ми ги казвай, защото ме боли! 03:45.000 --> 03:51.000 Аз знам какво ще кажеш Затова те моля, спри да обясняваш 03:51.000 --> 03:56.000 Не говори, не говори, не говори... 03:56.000 --> 04:04.000 О, аз знам какво си мислиш и нямам нужда от твоите доводи 04:04.000 --> 04:07.000 Познавам те добре, познавам те добре 04:07.000 --> 04:10.000 Познавам те много добре 04:16.000 --> 04:24.000 Недей, недей... мълчи, мълчи, скъпи... 04:24.000 --> 04:29.000 Мълчи, мълчи, скъпи... мълчи, мълчи 04:29.000 --> 04:33.000 Не ми го казвай, защото ме боли 04:34.000 --> 04:40.000 Мълчи, мълчи, скъпи... мълчи, мълчи, скъпи... 04:40.000 --> 04:45.000 Мълчи, мълчи... Не ми го казвай, защото ме боли 04:46.000 --> 04:49.000 Мълчи, мълчи, скъпи...