WEBVTT 00:15.000 --> 00:20.000 ЩЕ ИЗИГРАЯ ПОСЛЕДНАТА СИ ИГРА ЗАРАДИ ТЕЗИ ЗЕЛЕНИ ОЧИ 00:27.000 --> 00:32.000 ЩОМ ТЕБ ИЗГУБИХ НЕКА ИЗГУБЯ ВСИЧКО 00:53.000 --> 00:58.000 ЩЕ ИЗПЕЯ ПОСЛЕДНАТА СИ ПЕСЕН ЗА НАЙ-ХУБАВИТЕ КОСИ 01:11.000 --> 01:18.000 ЩОМ ТЕБ ИЗГУБИХ НЕКА ИЗГУБЯ ВСИЧКО 01:54.000 --> 01:59.000 ЩЕ СЧУПЯ И ПОСЛЕДНАТА ЧАША ЗА НЕСБЪДНАТИТЕ НАШИ МЕЧТИ 02:06.000 --> 02:11.000 ЩОМ ТЕБ ИЗГУБИХ НЕКА ИЗГУБЯ ВСИЧКО