WEBVTT 00:32.600 --> 00:34.000 Днес това е троен мач. 00:34.000 --> 00:36.200 Искам да спечеля с ходът ми Ийдабаши! Ще дам най-доброто от себе си! 00:38.500 --> 00:41.300 Днес това е троен мач в Шинкиба. 00:41.700 --> 00:45.700 *В миналото и 3-те бяха членове на групата ЖАН.* Този мач е доста носталгичен. 00:46.000 --> 00:50.500 Смятам да спечеля и да покажа своя напредък! Хайде! 00:53.400 --> 00:56.200 Това е откриващият мач. Ами, надявам се да ви харесва.