WEBVTT 00:29.000 --> 00:35.000 ПОДАРЪЦИТЕ МИ ЗА ТЕБ НЯКОГА ТИ ЗНАЧЕХА МНОГО 00:36.000 --> 00:42.000 КОГАТО СИ ТЪЖНА И САМА СЕТИ СЕ ЗА МЕН 00:43.000 --> 00:49.000 ОТ ТЕБ САМО ОСТАНА ЕДНА СИНЯ РИЗА ПРИ МЕН 00:50.000 --> 00:56.000 КАТО ЗНАК ЗА НАШАТА ЛЮБОВ ЗА ТЕБ ДА МИ НАПОМНЯ 00:57.000 --> 01:03.000 САМО ЕДНА СИНЯ РИЗА ОСТАНА ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ИМАМ ТВОЕ 01:04.000 --> 01:10.000 СЕГА - КОГАТО ТЕ НЯМА НЕКА ДО МЕН СПИ СИНЯТА РИЗА 01:11.000 --> 01:14.000 САМО ЕДНА СИНЯ РИЗА ОСТАНА 01:15.000 --> 01:17.000 ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ИМАМ ТВОЕ 01:18.000 --> 01:25.000 СЕГА - КОГАТО ТЕ НЯМА НЕКА ДО МЕН СПИ СИНЯТА РИЗА 01:40.000 --> 01:42.000 ИЗХВЪРЛИ ВСИЧКИТЕ МИ ПОДАРЪЦИ 01:43.000 --> 01:46.000 КОГАТО ИМАШ СВОЙ ДОМ 01:47.000 --> 01:50.000 ОТВОРИ ПРОЗОРЦИТЕ ШИРОКО 01:51.000 --> 01:53.000 ДАЛЕЧЕ ПРОГОНИ БОЛКАТА 01:54.000 --> 01:57.000 АКО НЯКЪДЕ ТЕ СРЕЩНА 01:58.000 --> 02:00.000 УСМИХНИ МИ СЕ КАТО ПРЕДИ 02:01.000 --> 02:04.000 ПАЗИ ТАЙНАТА ЗА НАС 02:05.000 --> 02:07.000 НОСИ МЕ В СЪРЦЕТО СИ 02:08.000 --> 02:11.000 ЕДНА СИНЯ РИЗА САМО ОСТАНА 02:12.000 --> 02:15.000 ЕДИНСТВЕНОТО ТВОЕ, КОЕТО ИМАМ 02:16.000 --> 02:21.000 СЕГА, КОГАТО ТЕ НЯМА НЕКА ДО МЕН СПИ СИНЯТА РИЗА 02:22.000 --> 02:25.000 ЕДНА СИНЯ РИЗА САМО ОСТАНА 02:26.000 --> 02:28.000 ЕДИНСТВЕНОТО ТВОЕ, КОЕТО ИМАМ 02:29.000 --> 02:36.000 СЕГА, КОГАТО ТЕ НЯМА НЕКА ДО МЕН СПИ СИНЯТА РИЗА 03:05.000 --> 03:08.000 ЕДНА СИНЯ РИЗА САМО ОСТАНА 03:09.000 --> 03:11.000 ЕДИНСТВЕНОТО ТВОЕ, КОЕТО ИМАМ 03:12.000 --> 03:18.000 СЕГА, КОГАТО ТЕ НЯМА НЕКА ДО МЕН СПИ СИНЯТА РИЗА 03:19.000 --> 03:22.000 ЕДНА СИНЯ РИЗА САМО ОСТАНА 03:23.000 --> 03:25.000 ЕДИНСТВЕНОТО ТВОЕ, КОЕТО ИМАМ 03:26.000 --> 03:32.000 СЕГА, КОГАТО ТЕ НЯМА НЕКА ДО МЕН СПИ СИНЯТА РИЗА