WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 Санджар в нищо няма да успее. Санджар нищо няма да може да научи. 00:05.000 --> 00:08.000 Няма да убие Акън. Няма да стане убиец. 00:10.000 --> 00:14.000 Изиграла си ме. Изиграла си ми игра, а? 00:14.000 --> 00:15.000 "Никога не прощавай на Санджар!" 00:15.000 --> 00:18.000 Обади се на Санджар. - Санджар, на когото никога няма да простиш ли?