WEBVTT 00:33.000 --> 00:38.800 Днес се изправяме срещу Хина и Рина. 00:39.000 --> 00:45.000 Рина е важна за нас, затова искам да се съсредоточа към Хина. 00:45.500 --> 00:48.000 Хайде! Йес, сър! 00:50.900 --> 00:53.000 Ще се оправя сама! Хайде! 00:53.000 --> 00:54.300 Йес, сър!