WEBVTT 00:13.000 --> 00:23.000 Песента и видеото посвещавам на баща ми в памет!