WEBVTT 00:42.200 --> 00:49.500 Внимавай какво си пожелаваш ... че може желанието ти да се изпълни ... 00:51.000 --> 01:00.000 и тогава кого ще обвиняваш ... когато душата те заболи ? 01:01.000 --> 01:08.000 Внимавай какво си пожелаваш ... че може желанието ти да се изпълни ... 01:09.000 --> 01:19.000 и тогава кого ще обвиняваш ... когато душата те заболи ? 01:20.000 --> 01:23.700 Може би няма да съм тук ... може някой друг да бъде ... 01:24.600 --> 01:32.000 някой, който не те познава ... и да те разбира, като мен ... 01:33.000 --> 01:36.800 Може би няма да съм тук ... може някой друг да бъде ... 01:37.400 --> 01:47.000 някой, който не те познава ... и да те разбира, като мен ... 01:50.400 --> 02:07.800 превод и субтитри SANDI_ 02:19.000 --> 02:27.000 Внимавай какво си пожелаваш ... че може сърцето желанието ти да сбърка ... 02:28.000 --> 02:37.000 и как ще живееш тогава ... когато тъгата долети при теб ? 02:38.000 --> 02:46.000 Внимавай какво си пожелаваш ... че може сърцето желанието ти да сбърка ... 02:47.000 --> 02:56.000 и как ще живееш тогава ... когато тъгата долети при теб ? 02:57.000 --> 03:01.000 Може би няма да съм тук ... може някой друг да бъде ... 03:02.000 --> 03:09.000 някой, който не те познава ... и да те разбира, като мен ... 03:10.000 --> 03:13.800 Може би няма да съм тук ... може някой друг да бъде ... 03:14.800 --> 03:25.500 някой, който не те познава ... и да те разбира, като мен ...