WEBVTT 00:14.000 --> 00:18.500 Можех да изберам между сто врати за рая ... 00:19.000 --> 00:23.000 но на пъкала , почуках ... 00:24.000 --> 00:28.000 Докато , като луда ... ти вярвах до края ... 00:29.000 --> 00:32.000 твоята лъжа ме застреля в гърба ... 00:33.000 --> 00:36.000 Бих полетяла ... но сърцето ми е свикнало ... 00:37.000 --> 00:41.000 със тежката котва ... от миналото ... 00:42.000 --> 00:46.000 Пожелавам си някой ... но тялото , е отвикнало ... 00:47.000 --> 00:52.000 от докосването ... от нежността ... 00:53.000 --> 00:56.800 Беше ми , брат и приятел ... беше ми , кръстник и пазач ... 00:57.700 --> 01:02.000 но само на хартия '' мой човек '' ... 01:03.000 --> 01:06.000 За мен , кръвта си би дал ... би застанал ... и пред куршум ... 01:07.000 --> 01:11.000 но собствените нощи ... за някои .. са без значение ... 01:12.000 --> 01:16.000 Виновен си , пред бога ... на любовта .. и невинността ... 01:17.000 --> 01:21.000 Ти си виновен .. пред бога ... на любовта .. и невинността ... 01:24.700 --> 01:31.800 превод и субтитри SANDI_ 01:47.000 --> 01:51.000 Можех да бъда ... нечие чуждо щастие ... 01:52.000 --> 01:56.000 а ти своите крила пречупи ... 01:57.000 --> 02:01.000 Сега за въздух се боря ... като свещи на вятъра ... 02:02.000 --> 02:05.000 всички мои желания , ти зароби ... 02:06.000 --> 02:09.000 Бих полетяла ... но сърцето ми е свикнало ... 02:10.000 --> 02:14.000 към тежката котва .. от миналото ... 02:15.000 --> 02:19.000 Пожелавам си някой ... но тялото ми , е отвикнало ... 02:20.000 --> 02:25.000 от докосването ... от нежността ... 02:26.000 --> 02:29.900 Беше ми , брат и приятел ... беше ми , кръстник и пазач ... 02:30.500 --> 02:34.000 но само на хартия '' мой човек '' ... 02:35.000 --> 02:39.000 За мен , кръвта си би дал ... би застанал ... и пред куршум ... 02:40.000 --> 02:44.000 но собствените нощи ... за някои са без значение ... 02:45.000 --> 02:49.000 Виновен си , пред бога ... на любовта .. и невинността ... 02:50.000 --> 02:55.000 ти си виновен , пред бога ... на любовта ... и невинността ...