WEBVTT 00:03.000 --> 00:05.000 Най-после. 00:07.000 --> 00:09.000 Накажи ме. 00:09.000 --> 00:17.000 Ще дойде ред и на това... но първо ще разкажеш всичко. 00:20.000 --> 00:23.000 Недей. - Кажи, кажи. 00:23.000 --> 00:25.000 Недей. 00:27.000 --> 00:29.000 Тук влязоха двама Кочовалъ, но един Кочовалъ ще излезе. 00:29.000 --> 00:31.000 Дали бащата ще стреля по сина или синът ще стреля по бащата? 00:31.000 --> 00:34.000 Пет, четири, три, две, едно. 00:34.000 --> 00:38.000 Главата много ме боли! - Кажи го, кажи! 00:38.000 --> 00:40.000 Не го прави! - Кажи ми, кажи! 00:40.000 --> 00:45.000 Аз... аз... - Кажи! Кажи! 00:45.000 --> 00:48.000 Аз нашият баща...