WEBVTT 00:19.000 --> 00:23.000 Никога не съм те виждал толкова прекрасна, както тази вечер 00:24.000 --> 00:27.000 Никога не съм те виждал да сияеш толкова ярко 00:32.000 --> 00:36.000 Никога не съм виждал толкова много мъже да те питат дали искаш да танцуваш с тях... 00:36.000 --> 00:43.000 Те търсят малко романтика, възползвайки се от случая 00:44.000 --> 00:47.000 Никога не съм виждал роклята, с която беше облечена, 00:47.000 --> 00:52.000 нито блясъка в косите ти, от които не мога да откъсна поглед 00:53.000 --> 00:55.000 Аз съм бил сляп... 00:55.000 --> 01:07.000 Дамата в червено танцува с мен, буза до буза 01:08.000 --> 01:17.000 Няма никой друг, само аз и ти... 01:17.000 --> 01:20.000 Това е мястото, където искам да бъда 01:20.000 --> 01:30.000 Но аз едва-едва познавам тази красота до мен... 01:33.000 --> 01:42.000 Никога няма да забравя как изглеждаше тази вечер 01:53.000 --> 01:57.000 Никога не съм те виждал толкова великолепна, както тази вечер 01:58.000 --> 02:03.000 Никога не съм те виждал да сияеш толкова ярко, ти беше изумителна! 02:05.000 --> 02:10.000 Никога не съм виждал толкова много хора да желаят да бъдат до теб 02:10.000 --> 02:17.000 Когато ти се обърна към мен и се усмихна, дъхът ми спря 02:17.000 --> 02:21.000 Никога не съм изпитвал подобно чувство, 02:21.000 --> 02:29.000 чувството на абсолютна и съвършена любов, каквото изпитах тази вечер 02:29.000 --> 02:41.000 Дамата в червено танцува с мен, буза до буза 02:41.000 --> 02:50.000 Няма никой друг, само аз и ти... 02:51.000 --> 02:53.000 Това е мястото, където искам да бъда 02:54.000 --> 03:05.000 Но аз едва-едва познавам тази красота до мен... 03:06.000 --> 03:17.000 Никога няма да забравя как изглеждаше тази вечер 03:19.000 --> 03:28.000 Никога няма да забравя как изглеждаше тази вечер 03:31.000 --> 03:34.000 Дамата в червено... 03:37.000 --> 03:40.000 Дамата в червено... 03:44.000 --> 03:46.000 Дамата в червено... 03:49.000 --> 03:53.000 Моята дама в червено... 03:57.000 --> 03:58.000 Аз те обичам!