WEBVTT 00:25.340 --> 00:31.780 *** Δεν έχεις φύγει Είσαι στα μάτια μου το φως *** *** не си си тръгнала ти си светлината в очите ми *** 00:31.860 --> 00:33.740 *** Είσαι της νύχτας πυρετός *** *** ти си нощна треска *** 00:33.820 --> 00:38.120 *** Και του τσιγάρου ο καπνός Που με τυλίγει *** *** и димът на цигарата който ме обгръща *** 00:38.600 --> 00:45.220 *** Δεν έχεις φύγει Χωρίς εσένα είμαι μισός *** *** не си си тръгнала без теб съм половин човек *** 00:45.260 --> 00:47.240 *** Κι αν η σιωπή είναι χρυσός *** *** и ако мълчанието е злато *** 00:47.300 --> 00:52.720 *** Όπως εγώ τώρα τη ζω Τη ζούνε λίγοι *** *** каквото изживявам сега малко хора са го изживели *** 00:53.480 --> 00:59.300 *** Είσαι ακόμα εδώ Στ' αξημέρωτα βράδια *** *** още си тук в безкрайните нощи *** 00:59.360 --> 01:04.340 *** Τη ζωή μου την άδεια Δεν μπορώ να χαρώ *** *** не мога да се радвам на празния си живот *** 01:04.460 --> 01:08.600 *** Στα κλειστά μου τα μάτια Έχεις γίνει το δάκρυ *** *** в затворените ми очи си станала гореща сълза *** 01:08.620 --> 01:16.220 *** Που κυλάει καυτό - Είσαι ακόμα εδώ *** *** която се стича - още си тук *** 01:46.440 --> 01:53.100 *** Δεν έχεις φύγει Είσαι στο σώμα μου φωτιά *** *** не си си тръгнала ти си огън в тялото ми *** 01:53.200 --> 01:54.980 *** Που ακόμα ζει χωρίς καρδιά *** *** което още живее без сърце *** 01:55.000 --> 01:59.700 *** Είσαι στην πόρτα το κλειδί Που δεν ανοίγει *** *** ти си ключът на вратата която не се отваря *** 01:59.760 --> 02:06.300 *** Δεν έχεις φύγει Χωρίς εσένα είμαι μισός *** *** не си си тръгнала без теб съм половин човек *** 02:06.400 --> 02:08.140 *** Κι αν η σιωπή είναι χρυσός *** *** и ако мълчанието е злато *** 02:08.180 --> 02:13.180 *** Όπως εγώ τώρα τη ζω Τη ζούνε λίγοι *** *** каквото изживявам сега малко хора са го изживели *** 02:14.540 --> 02:20.660 *** Είσαι ακόμα εδώ Στ' αξημέρωτα βράδια *** *** още си тук в безкрайните нощи *** 02:20.760 --> 02:25.680 *** Τη ζωή μου την άδεια Δεν μπορώ να χαρώ *** *** не мога да се радвам на празния си живот *** 02:25.760 --> 02:29.660 *** Στα κλειστά μου τα μάτια Έχεις γίνει το δάκρυ *** *** в затворените ми очи си станала гореща сълза *** 02:29.760 --> 02:37.500 *** Που κυλάει καυτό - Είσαι ακόμα εδώ *** *** която се стича - още си тук *** 03:07.540 --> 03:13.440 *** Είσαι ακόμα εδώ Στ' αξημέρωτα βράδια *** *** още си тук в безкрайните нощи *** 03:13.520 --> 03:18.640 *** Τη ζωή μου την άδεια Δεν μπορώ να χαρώ *** *** не мога да се радвам на празния си живот *** 03:18.760 --> 03:22.660 *** Στα κλειστά μου τα μάτια Έχεις γίνει το δάκρυ *** *** в затворените ми очи си станала гореща сълза *** 03:22.720 --> 03:30.500 *** Που κυλάει καυτό - Είσαι ακόμα εδώ *** *** която се стича - още си тук ***