WEBVTT 00:03.000 --> 00:11.000 Сребристите звезди в моята непрогледна нощ са студени като лед, aла прекрасни 00:11.000 --> 00:15.000 Аз се скитам сред пречупените сенки 00:15.000 --> 00:25.000 Реката на живота ми е препълнена с грехове, а водата, която пия - това е кръвта по ръцете ми... 00:39.000 --> 00:46.000 Никой не ме вижда как изгарям, 00:47.000 --> 00:54.000 никой не може да усети този копнеж 00:55.000 --> 01:04.000 Ела да опиташ тази черна отрова (Ти никога няма да се докоснеш до това сърце) 01:04.000 --> 01:12.000 И ми прости моето страстно увлечение, което ме разкъсва понякога, 01:12.000 --> 01:15.000 сякаш отделяйки ме от самата мен 01:15.000 --> 01:23.000 Сребристите звезди в моята непрогледна нощ са студени като лед, ала прекрасни 01:23.000 --> 01:27.000 Аз се скитам сред пречупените сенки 01:27.000 --> 01:37.000 Реката на живота ми е препълнена с грехове, а водата, която пия - това е кръвта по ръцете ми... 01:38.000 --> 01:47.000 В очакване на моето осъждане (Твоят обвинител е тук) 01:47.000 --> 01:55.000 В моето собствено изобличение (Ти не можеш да избягаш от самата себе си) 01:55.000 --> 02:02.000 О, ние изживяваме лъжите си съвсем сами 02:02.000 --> 02:10.000 Така че ела и хвърли камъка си по мен 02:10.000 --> 02:18.000 Сребристите звезди в моята непрогледна нощ са студени като лед, ала прекрасни 02:18.000 --> 02:22.000 Аз се скитам сред пречупените сенки 02:22.000 --> 02:32.000 Реката на живота ми е препълнена с грехове, а водата, която пия - това е кръвта по ръцете ми... 02:41.000 --> 02:50.000 Моли се на боговете, които продадох в тази житейска игра и ме остави да умра 02:50.000 --> 03:01.000 Моли се за душата ми на този свят, за да ме избавиш от греховете ми 03:05.000 --> 03:06.000 Моли се... 03:15.000 --> 03:22.000 Всичко, което е било и всичко, което виждам сега е само призрак на това, което призовавах... 03:23.000 --> 03:31.000 Сребристите звезди в моята непрогледна нощ са студени като лед, ала прекрасни 03:31.000 --> 03:39.000 Аз се скитам сред пречупените сенки Реката на живота ми е препълнена с грехове 03:39.000 --> 03:47.000 Сребристите звезди в моята непрогледна нощ са студени като лед, ала прекрасни 03:47.000 --> 03:51.000 Аз се скитам сред пречупените сенки 03:51.000 --> 04:01.000 Реката на живота ми е препълнена с грехове, а водата, която пия - това е кръвта по ръцете ми... 04:01.000 --> 04:09.000 Kръвта по ръцете ми... кръвта по ръцете ми... 04:09.000 --> 04:14.000 Кръвта по ръцете ми...