WEBVTT 00:03.000 --> 00:07.000 Ще забравиш, че носиш името Кочовалъ. 00:07.000 --> 00:13.000 Познаваш ли човек на име Медет? - Познавам. Да не се е случило нещо лошо? 00:15.000 --> 00:20.000 Ще застреляш баща си ли? - Ти не си ми баща! Не си! Не си ми баща! 00:21.000 --> 00:28.000 Повече няма да можеш да докоснеш стола, който искаш и поверенията, които сложи пред мен, Акън. 00:28.000 --> 00:33.000 Вече им дължим един живот. Особено на Ямач. - Кочовалъ ли? 00:35.000 --> 00:37.000 Батко! 00:37.000 --> 00:43.000 Но аз съм ти брат. И винаги ще бъда такъв. 00:45.000 --> 00:52.000 Докато ние сме живи, синко... никога няма да можеш да влезеш през тази врата.