WEBVTT 00:05.000 --> 00:07.000 Аз съм Ямач Кочовалъ! 00:39.000 --> 00:42.000 Не съм добър по борба, чакай. 00:45.000 --> 00:49.000 Наистина ви поздравявам. Като кажех "аз съм Ямач Кочовалъ", и ставаше. 00:49.000 --> 00:53.000 Естествено, защото вие сте млади. И защото сте със военни корени. 00:53.000 --> 00:57.000 По принцип не съм лесна хапка. 00:59.000 --> 01:02.000 Сега не мога ли да вляза? - Ако искаш опитай още веднъж. 01:05.000 --> 01:07.000 Ще вляза!