WEBVTT 00:25.000 --> 00:34.000 Слънцето тихо заспива Веднъж на сто години 00:34.000 --> 00:43.000 Замислените океани са спокойни и поруменели Страстните милувки са притихнали 00:43.000 --> 00:51.000 Заради мечтите си съм все още жива Заради желанията си не мигвам през нощта 00:51.000 --> 01:03.000 Истината е на края на дните Престъпление е да изгубиш вярата си 01:03.000 --> 01:12.000 Желая тази нощ да продължи през целия ми живот 01:12.000 --> 01:21.000 Мракът около мен, бреговете на слънчевото море 01:21.000 --> 01:29.000 О, как искам да заляза със слънцето 01:29.000 --> 01:37.000 Заспивайки и плачейки... с теб... 01:37.000 --> 01:45.000 Скръбта има човешко сърце То ще отстъпи от моя Бог 01:45.000 --> 01:54.000 Отплавах преди хиляда луни, но никъде не намерих пристанище 01:54.000 --> 02:03.000 222 светли дни в годината ще бъдат желани от нощта 02:03.000 --> 02:15.000 Един миг за представлението на поета, докато не остане нищо за казване... 02:15.000 --> 02:23.000 Желая тази нощ да продължи през целия ми живот 02:23.000 --> 02:33.000 Мракът около мен, бреговете на слънчевото море 02:33.000 --> 02:41.000 О, как искам да заляза със слънцето 02:41.000 --> 02:49.000 Заспивайки и плачейки... с теб... 03:20.000 --> 03:29.000 Желая тази нощ да продължи през целия ми живот 03:29.000 --> 03:38.000 Мракът около мен, бреговете на слънчевото море 03:38.000 --> 03:47.000 О, как искам да заляза със слънцето 03:47.000 --> 03:57.000 Заспивайки и плачейки... с теб...