WEBVTT 00:23.000 --> 00:30.000 И какво, ако искам да стоя по-надалеч? 00:30.000 --> 00:37.000 И какво, ако искам да избягам и да се скрия? 00:37.000 --> 00:43.000 Клетвите и обещанията са нарушени, о, няма никаква награда 00:43.000 --> 00:48.000 Това винаги свършва по този начин... 00:48.000 --> 00:51.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта 00:51.000 --> 00:54.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... 00:54.000 --> 00:58.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта 00:58.000 --> 01:05.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... 01:15.000 --> 01:22.000 Дълбоко в сърцето си съм се молила и жадувала за това - 01:22.000 --> 01:29.000 някой като теб да дойде и да остане 01:29.000 --> 01:32.000 Невинността умря още в моето детство 01:32.000 --> 01:40.000 Бих искала да ти вярвам, но ме е страх... 01:40.000 --> 01:43.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта 01:43.000 --> 01:46.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... 01:46.000 --> 01:50.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта 01:50.000 --> 01:57.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... 02:10.000 --> 02:17.000 Можеш ли да изцериш тази рана на човешката природа? 02:17.000 --> 02:24.000 Можеш ли да изпитваш чувство цяла вечност? 02:24.000 --> 02:30.000 Можеш ли по изключение да кажеш какво е истината? 02:30.000 --> 02:38.000 Mожем ли да се издигнем над нашата същност? (Лъжите са това, от което сме сътворени...) 02:38.000 --> 02:40.000 Лъжите са това, от което сме сътворени... 02:40.000 --> 02:43.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта 02:43.000 --> 02:46.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... 02:46.000 --> 02:50.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта 02:50.000 --> 02:53.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... 02:53.000 --> 02:56.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта (Лъжите са това, от което сме сътворени...) 02:56.000 --> 02:59.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... (Лъжите са това, от което сме сътворени...) 02:59.000 --> 03:03.000 Пръст при пръстта, пепел при пепелта (Лъжите са това, от което сме сътворени...) 03:03.000 --> 03:07.000 Рухват мечтите, а любовта се разпада на прах... (Лъжите са това, от което сме сътворени...) 03:07.000 --> 03:13.000 Лъжите са това, от което сме сътворени... 03:14.000 --> 03:18.000 Лъжите са това, от което сме сътворени...