WEBVTT 00:01.400 --> 00:03.900 Това е нощното шоу на Осака! 00:05.400 --> 00:12.000 Хошики-сан ще партнира с нас, защото няма лиген мач. 00:12.700 --> 00:14.500 Ще се изправим срещу Оедо Тай. 00:14.900 --> 00:15.700 Оедо Тай. 00:16.600 --> 00:20.100 Оедо Тай носи лоши спомени, така че имам лоши спомени. 00:20.500 --> 00:22.000 Хайде да излезем и да спечелим! 00:22.700 --> 00:24.300 Добре ще се справим! 00:25.000 --> 00:27.400 Ние сме СТАРС! 00:30.300 --> 00:32.800 Ето го нашият мач, приятно гледане!