WEBVTT 00:18.000 --> 00:22.000 Всеки път, когато вали дъжд, 00:22.000 --> 00:29.000 той ми навява спомени за най-важното, което отдавна е отминало 00:29.000 --> 00:33.000 Тогава ние се възползвахме от деня 00:33.000 --> 00:40.000 и изцеждахме от нощите всичко, което ни бе напълно непознато 00:40.000 --> 00:50.000 Излизайки внезапно навън, ние преминаваме от цветовете към сивотата 00:50.000 --> 00:56.000 Аз отправям зов към миналото, нека никога не му позволяваме да си отиде! 00:56.000 --> 01:01.000 Нищо не сме могли да видим, а това е бил един рай, скрит под маската 01:01.000 --> 01:06.000 Аз се обръщам назад към миналото, когато ти ме държеше за ръка 01:06.000 --> 01:14.000 Ние не сме могли да разберем какво се крие под повърхността... 01:15.000 --> 01:25.000 Редовете в дневника ми шепнат отново, отминалите дни оживяват 01:25.000 --> 01:36.000 А след това изчезват, още преди да помахам с ръка на мечтите си за сбогом 01:36.000 --> 01:46.000 И сълзите потичат от излъганите очи, пресушавайки ги... 01:46.000 --> 01:52.000 Аз отправям зов към миналото, нека никога не му позволяваме да си отиде! 01:52.000 --> 01:57.000 Нищо не сме могли да видим, а това е бил един рай, скрит под маската 01:57.000 --> 02:02.000 Аз се обръщам назад към миналото, когато ти ме държеше за ръка 02:02.000 --> 02:11.000 Ние не сме могли да разберем какво се крие под повърхността... 02:42.000 --> 02:48.000 Аз отправям зов към миналото, нека никога не му позволяваме да си отиде! 02:48.000 --> 02:53.000 Нищо не сме могли да видим, а това е бил един рай, скрит под маската 02:53.000 --> 02:59.000 Аз се обръщам назад към миналото, когато ти ме държеше за ръка 02:59.000 --> 03:04.000 Ние не сме могли да разберем какво крие бъдещето под повърхността... 03:04.000 --> 03:09.000 Аз отправям зов към миналото, нека никога не му позволяваме да си отиде! 03:09.000 --> 03:15.000 Нищо не сме могли да видим, а това е бил един рай, скрит под маската 03:15.000 --> 03:20.000 Аз се обръщам назад към миналото, когато ти ме държеше за ръка 03:20.000 --> 03:28.000 Ние не сме могли да разберем какво се крие под повърхността... 03:28.000 --> 03:51.000 Какво се крие под повърхността...