WEBVTT 00:05.000 --> 00:14.000 МОЖЕХМЕ НИЕ ВСИЧКО СТИГА ДА БЕ ПО-ДЪЛЪГ ДЕНЯТ 00:15.000 --> 00:23.000 ДА БЕ НАМЕРИЛ ЗА МЕН МАЛКО ВРЕМЕ 00:26.000 --> 00:33.000 ВСИЧКО МОЖЕХМЕ НИЕ САМО ТИ ДА БЕ ПОИСКАЛ 00:34.000 --> 00:39.000 ДА СИ НЕЖЕН КАКТО НЯКОГА 00:45.000 --> 00:52.000 КАК ДА НАМЕРЯ ПЪТ КОЙТО ВОДИ ДО ТЕБ 00:53.000 --> 01:00.000 КАК ДА НАМЕРЯ СПОКОЙСТВИЕ КОГАТО ВСИЧКО СВЪРШИ 01:03.000 --> 01:05.000 ВСИЧКО МОЖЕХМЕ НИЕ 01:06.000 --> 01:11.000 САМО ТИ ДА БЕ ПОИСКАЛ 01:12.000 --> 01:19.000 ДА СИ НЕЖЕН КАКТО НЯКОГА 01:21.000 --> 01:27.000 НЯМА НИКОЙ В ОПУСТЕЛИЯ ГРАД 01:28.000 --> 01:32.000 УЛИЦИТЕ КРАДАТ СТЪПКИТЕ МИ 01:33.000 --> 01:40.000 И АЗ КАТО СЯНКА СЕГА СЕ ЛУТАМ 01:42.000 --> 01:47.000 В ТВОЕТО СЪРЦЕ ДЪЖД ВАЛИ 01:48.000 --> 01:59.000 И ВСИЧКО НАШЕ ПОЛЕКА СЕ ЗАЛИЧАВА ОТ ТОЗИ СВЯТ