WEBVTT 00:11.000 --> 00:47.000 Всички от моя народ са все още тук... 01:01.000 --> 01:09.000 Скоро няма да съм тук 01:09.000 --> 01:16.000 Tи ще чуеш моята история чрез моята кръв 01:16.000 --> 01:23.000 Чрез моя народ и чрез крясъка на орела 01:23.000 --> 01:31.000 Мечката в мен никога няма да заспи зимен сън 01:31.000 --> 01:38.000 Скитаме по пътя към хоризонта, 01:38.000 --> 01:48.000 следвайки следата от сълзите 01:50.000 --> 01:57.000 Белият човек дойде Той видя благословената земя 01:57.000 --> 02:04.000 Ние се грижехме за нея, вие я завладяхте Вие воювахте, ние загубихме... 02:04.000 --> 02:11.000 ...не войната, а нечестната битка 02:11.000 --> 02:19.000 Красивите пейзажи са оцапани с кръв 02:19.000 --> 02:27.000 Скитаме по пътя към хоризонта, 02:27.000 --> 02:34.000 следвайки следата от сълзите 02:34.000 --> 02:41.000 Някога ние бяхме тук, 02:41.000 --> 02:45.000 където живеехме, откакто свят светува 02:45.000 --> 02:56.000 Откакто самото време ни даде тази земя 05:02.000 --> 05:09.000 Нашите души отново ще се съединят с природата, 05:09.000 --> 05:17.000 с нашия дом в мир, война и в смъртта 05:31.000 --> 05:38.000 Скитаме по пътя към хоризонта, 05:38.000 --> 05:46.000 следвайки следата от сълзите 05:46.000 --> 05:52.000 Някога ние бяхме тук, 05:52.000 --> 05:57.000 където живеехме, откакто свят светува 05:57.000 --> 06:07.000 Откакто самото време ни даде тази земя 06:07.000 --> 06:14.000 Скитаме по пътя към хоризонта, 06:14.000 --> 06:22.000 следвайки следата от сълзите 06:22.000 --> 06:28.000 Някога ние бяхме тук, 06:28.000 --> 06:32.000 където живеехме, откакто свят светува 06:32.000 --> 06:44.000 Откакто самото време ни даде тази земя 06:44.000 --> 06:48.000 "Все още сънувам всяка нощ 06:49.000 --> 06:58.000 вълците, мустангите и безкрайнитe прерии... 06:59.000 --> 07:04.000 Неспокойните ветрове над планинските върхове, 07:04.000 --> 07:09.000 непокътнатата граница между приятелите и роднините ми... 07:09.000 --> 07:14.000 И свещената земя на Великият Дух 07:14.000 --> 07:21.000 Все още вярвам, всяка нощ, всеки ден 07:22.000 --> 07:30.000 Аз съм като елен, а вие сте като вълците, които ме правят по-силен 07:30.000 --> 07:35.000 Ние с нищо не сме ви длъжни 07:35.000 --> 07:42.000 Нашият единствен дълг е един живот за нашата Майка 07:42.000 --> 07:48.000 Това беше един добър ден, за да изпея тази песен за Нея 07:48.000 --> 07:56.000 Нашият дух бе тук дълго преди вашия, далеч преди самите нас 07:56.000 --> 08:04.000 и ще остане дълго, след като вашата гордост ви последва до вашия край"...