WEBVTT 00:06.000 --> 00:08.000 ❤️ЕЛА С МЕН❤️ 00:12.000 --> 00:15.000 ❤️ЕЛА С МЕН ПРЕЗ НОЩТА❤️ 00:22.000 --> 00:30.000 ❤️ ЕЛА С МЕН И АЗ ЩЕ ТИ НАПИША ПЕСЕН...❤️ 00:36.000 --> 00:39.000 ❤️ЕЛА С МЕН В АВТОБУСА❤️ 00:45.000 --> 00:51.000 ❤️ ЕЛА С МЕН ТАМ, КЪДЕТО НИКОЙ НЯМА ДА НИ МАМИ...❤️ 00:52.000 --> 00:55.000 С ЛЪЖИ 00:59.000 --> 01:01.000 ❤️ ИСКАМ ДА ВЪРВЯ С ТЕБ...❤️ 01:04.000 --> 01:05.000 В ОБЛАЧНИЯ ДЕН 01:08.000 --> 01:13.000 ПРЕЗ ПОЛЕТО...КЪДЕТО ЖЪЛТАТА ТРЕВА РАСТЕ НИСКО... 01:14.000 --> 01:18.000 ❤ ️НЯМА ЛИ ДА ОПИТАШ ДА ДОЙДЕШ...❤️ 01:19.000 --> 01:23.000 ❤️ ЕЛА С МЕН ... И ЩЕ СЕ ЦЕЛУНЕМ...❤️ 01:24.000 --> 01:25.000 ❤️...НА ВЪРХА НА ПЛАНИНАТА...❤️ 01:28.000 --> 01:38.000 ️ ЕЛА С МЕН... И АЗ НИКОГА НЯМА ДА СПРА ДА ТЕ ОБИЧАМ 02:29.000 --> 02:34.000 ИСКАМ ДА СЕ СЪБУЖДАМ С ДЪЖДА,... 02:35.000 --> 02:37.000 КОЙТО СЕ СТИЧА ПО ЛАМАРИНАТА,... 02:39.000 --> 02:44.000 ❤ ️ДОКАТО СЪМ В БЕЗОПАСНОСТ В РЪЦЕТЕ ТИ...❤️ 02:45.000 --> 02:49.000 ❤️ ВСИЧКО, ЗА КОЕТО ЩЕ ТЕ ПОМОЛЯ...❤️ 02:50.000 --> 02:58.000 ❤️Е ДА ДОЙДЕШ С МЕН ПРЕЗ НОЩТА❤️ 02:59.000 --> 03:04.000 ❤ ️ЕЛА С МЕН...❤️ 03:07.000 --> 03:13.000 ❤ ️ЕЛА С МЕН...❤️ 03:35.000 --> 03:37.000 СУБТИТРИ: rumina_06