WEBVTT 00:27.000 --> 00:33.000 Видях го да се разхожда самотно по улицата, грациозно като котка, като някакъв налудничав блян 00:33.000 --> 00:38.000 Погледнах още веднъж и не можех да повярвам О, не, не, не! 00:38.000 --> 00:44.000 Тогава то се обърна и се загледа в мен Помислих си: "О, не, това не може да бъде!" 00:44.000 --> 00:50.000 То беше мъж и същевременно жена 00:50.000 --> 01:01.000 Той е жена, тя е мъж 01:01.000 --> 01:12.000 Той е жена, тя е... 01:26.000 --> 01:32.000 Струва ми се, че то наистина бе дошло отдалеч Бях като хипнотизиран, трябваше да остана 01:32.000 --> 01:38.000 То ме хвана за ръка и каза: "Хайде, да вървим!" Да вървим, да вървим, да вървим 01:38.000 --> 01:44.000 Отидохме у дома, какво повече да кажа? Той се разчувства, тя започна да се забавлява 01:44.000 --> 01:49.000 Имам нужда от някого, защо да не си ти? 01:49.000 --> 02:01.000 Той е жена, тя е мъж 02:01.000 --> 02:10.000 Той е жена, тя е... (жена) 02:44.000 --> 02:55.000 Той е жена, тя е мъж 02:55.000 --> 03:06.000 Той е жена, тя е... 03:10.000 --> 03:13.000 ЖЕНА